Ostoskori 0.00 €
Kuopiontie 28, 77700 Rautalampi | puh. 017 530 182

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Artteli Shop Oy (Y-tunnus 2055178-2)

Kuopiontie 28

77700 Rautalampi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Reeta Lyytinen

Puhelin +358 500 372 148
Sähköposti reeta.lyytinen@arttelishop.fi

REKISTERIN NIMI

Artteli Shop Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on kirjautunut Artteli Shop Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi ja ostanut sieltä tavaraa tai ostanut tavaraa Artteli Shop Oy:n myymälästä kanta-asiakkaana tai laskutusasiakkaana.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Artteli Shop Oy:n verkkokaupan ja myymälän asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Artteli Shop Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivuille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Artteli Shop Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Artteli Shop Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Artteli Shop Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Artteli Shop Oy:n käytössä, paitsi Artteli Shop Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Artteli Shop Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Artteli Shop Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla verkkopalvelimella, jonka käyttöoikeus edellyttää Artteli Shop Oy:n myyntijärjestelmän käyttäjäoikeuksia. Käyttäjäoikeudet myönnetään vain Artteli Shop Oy:n työntekijöille.